Casals Municipals de Gent Gran del Districte de Ciutat Vella

CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN JOSEP TRUETA

Reina Amalia, 31 –  08001  Barcelona

CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN JOSEP TARRADELLAS

Pl. Caramelles, 3 baixos – 08001  Barcelona 

CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN PATI LLIMONA

Correu Vell, 5 – 08002  Barcelona

CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN MEDITERRÀNIA

Conreria, 1-9 -  08003  Barcelona

CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN COMERÇ

Rec, 23-25  –  08003 Barcelona