Organització

Humberto Calvo Pardina
President
Núria Caballé Pasqual
Secretària
Anna Maria Tomé Recasens
Tresorera
Angel Rodriguez Méndez
Vocal de Relacions Institucionals
Carmen Torres Anduig
Vocal de Relacions amb els Socis